Indledning

Granitworld

Adresse: Thorsvej 238, 7200 Grindsted
E-mail: mail@granitworld.dk

Leveringsbetingelserne finder anvendelse ved alle køb af varer på www.granitworld.dk, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Priser

Alle priser på hjemmesiden er angivet i DKK og inkluderer dansk moms og eventuelle afgifter. Der tages forbehold for pris- og trykfejl samt udsolgte varer.

Betaling & Bestilling

www.granitworld.dk kan der betales med følgende betalingskort:

  • Visa-Dankort
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • Maestrocard
  • MobilePay

For at udføre et køb på ovennævnte hjemmeside skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af et gyldigt betalingskort.

Levering

Varer leveres til Danmark. Den normale leveringstid i Danmark for lagervarer er 1-2 dage med, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i forbindelse med bestillingen.

Din pakke vil blive leveret til den angivne leveringsadresse.

Din Bolig Outlet påtager sig intet ansvar for forkert angivne forsendelsesoplysninger, som kunden har indtastet. Medfører de forkert angivne oplysninger, at der skal sendes en ekstra pakke, sker dette for kundens regning.

Fortrydelsesret

Du har i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret, når du handler på www.granitworld.dk. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du modtager varen. I forbindelse med Julen 2020, udvidder vi bytteretten, så gaver kan byttes til og med d. 31 Januar 2021.

Vil du benytte fortrydelsesretten, skal du inden 14 dage fra modtagelsen af varen give os meddelelse herom i en utvetydig erklæring – gerne ved brev eller e-mail.
Varen kan først returneres, efter modtagelse af bekræftelse fra Din Bolig Outlet. Vi fremsender en udførlig beskrivelse af hvordan og hvor varen skal sendes til. Køber betaler selv prisen for retur fragten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du afsender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.
Hvis du benytter fortrydelsesretten, refunderer vi din betaling i forbindelse med dit køb (prisen på produktet/produkterne), modtaget fra dig. Betalingen tilbagebetales uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Tilbagebetaling sker ved anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Fragten for fremsendelse af varen tilbagebetales ikke.
Varen skal returneres i uåbnet emballage. Du hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis du har håndteret varen på anden måde, end hvad der er nødvendigt for at teste varen på almindelig vis, og varens værdi som følge heraf er forringet, vil vi derfor fratrække et beløb svarende til værdiforringelsen.

Returnering af varen skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har givet meddelelse om at ville udnytte fortrydelsesretten.

I forbindelse med returneringen bedes du vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for købet.

Såfremt du returnerer en vare, bærer du selv risikoen for varen, indtil vi modtager varen. Forsvinder varen eller bliver den beskadiget under returforsendelsen, er det derfor dig selv, der hæfter for varen.

Reklamationsret

Dit køb er omfattet af købeloven, og du har ifølge denne en reklamationsret på 2 år i tilfælde af fejl eller mangler ved varen, som forelå ved leveringen. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor du modtog varen. Hvis du vil påberåbe dig en mangel inden for denne periode, skal du afgive reklamation inden rimelig tid fra det tidspunkt, hvor du har opdaget manglen. Hvis reklamation afgives inden 2 måneder fra dette tidspunkt, er den rettidig.

Såfremt reklamationen er berettiget og sker rettidigt, kan du få varen repareret, ombyttet, få pengene retur eller få et afslag i prisen afhængig af karakteren den konkrete mangel ved varen og omstændighederne i øvrigt.

Reklamation sker ved henvendelse til os via vores kontaktformular

Du afholder selv omkostningerne i forbindelse med returneringen.

Ansvarsbegrænsning

Sælger påtager sig alene ansvar for mangler og forsinkelse - herunder erstatningsansvar - efter Købelovens ufravigelige regler. Sælgers erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde eller forsinkede varer. Sælgers. produktansvar er begrænset i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning og er begrænset til dødsfald eller personskade samt beskadigelse af produkter, som er beregnet til privat forbrug, med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler. I det tilfælde, at sælgers måtte være ansvarlig, er dette ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab eller følgetab, såsom tabt arbejdsfortjeneste, husleje, transportomkostninger og driftstab, med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler. Sælger er ligeledes ikke ansvarlig for omkostninger til tilpasning, montering eller afmontering af de bestilte varer m.v.